*

Formsprogs arkitekter er specialister i indretning og design af arbejdspladser med en bred tværfaglig viden om byggeri, adfærd, processer, lovgivning, inventar, logistik, tilgængelighed og økonomi.

Formsprog yder bl.a. procesrådgivning, dataindsamling af brugere og analyse af rummets potentialer i projektets tidlige faser samt håndtering af møbelindkøb på baggrund af en langtidsholdbar indretning af kontorarealer og de tilhørende faciliteter.